projekt 2017aProjekt jest realizowany przez Fundację Blisko Dziecka dla 10 uczniów i ich rodziców, w okresie styczeń - czerwiec 2019.
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz zapobieganie poddania ich wykluczeniu społecznemu przez podjęcie specjalistycznych działań terapeutycznych.
Każde dziecko weźmie udział w 16h terapii (behawioralnej, logopedycznej, pedagogicznej i integracji sensorycznej), na koniec projektu zorganizujemy wspólne wyjście do kina.
Dofinansowanie projektu z UE: 21.750,00.