kleks 
Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania
 solidarnosc
remako
Joanna i Robert Rokicińscy
Hanna i Janusz Rutkowscy
Justyna Kemska
Anna Ceglarek
Jadwiga Melerska
Anna Piech
Państwo Jabłońscy
Dorota Mróz