fundacja blisko dziecka plakat projektProjekt ma na celu usprawnianie funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zapobieganie poddania ich wykluczeniu społecznemu przez podjęcie specjalistycznych działań terapeutycznych.
20 dzieci weźmie udział w zajęciach logopedycznych, rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne - terapii behawioralnej, terapii integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej - terapii ręki.