nagrodzone nauczycielkiPodstawowym celem FBD jest działalność na rzecz dzieci i ich rodzin. W trakcie 5-letniej działalności zrealizowano projekty, które miały na celu integrację dzieci z niepełnosprawnością (głównie dzieci ze spektrum autyzmu) z dziećmi typowo rozwijającymi się. Są to corocznie organizowane: akcja „Dzień Życzliwości” (2014-2018) wspierana przez UM Wrocławia, „Hur(ra)zem bawimy się" (2014-2019) organizowana w ramach realizacji inicjatywy lokalnej przy pomocy UM Torunia, „Dobra Noc w szkole" (2015-2018) – pokazy astronomiczne i warsztaty wielkanocnego rękodzieła. FBD objęła również patronat nad konferencjami: 2019 "Autyzm-Komunikacja", 2017 „Moje ASPI-RACJE. Wyzwania i trudności w kształtowaniu relacji społecznych osób z zespołem Aspergera”.

Zrealizowano, także 2 projekty: „Razem przez świat” - zrealizowany w ramach „Inicjuj z FIO Bis 2017” oraz „Wyruszamy po przygodę” - projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski, które miały na celu wyjścia dla dzieci do ciekawych miejsc w Toruniu połączone z warsztatami (zwiedzanie Starówki, Muzeum Piernika, Młyn Wiedzy, Baj Pomorski, kino, mydlarnia, aquapark, ścianka wspinaczkowa i mecz koszykówki). W bieżącym roku zrealizowano grant „Gimnastyka dla smyka – umysłu, buzi, ręki i nogi”, finansowany przez LGD dla Torunia, podczas którego przeprowadzono 160h terapii specjalistycznych (logopedyczna, behawioralna, pedagogiczna, integracja sensoryczna) dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 20h porad psychologicznych dla rodziców. Do końca września br. realizowany jest projekt „Spotkania z rękodziełem” w ramach mikrodotacji – „Inicjuj z FIO na start 2019”, w którym uczestniczą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rodzicami (warsztaty florystyczne, decoupage, malowanie ceramiki, wyrób biżuterii). Celem organizowanych imprez jest stworzenie dla dzieci z niepełnosprawnościami możliwości wspólnej zabawy z dziećmi zdrowymi, pokonywanie istniejących ograniczeń, pobudzanie wiary we własne siły, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. Założycielki FBD współpracują w ramach swojej działalności ze: Szkołą Podstawową nr 19, Przedszkolami: "Bajkowy Dworek" i "Alfik", Strażą Pożarną, WOPRem Fundacją „Dr Clown”, "Teatrem Magma", Grupą Ratownictwa PCK, przenośnym planetarium „Ursa Major".
Za 5 lat owocnej pracy Fundacja Blisko Dziecka otrzymała zespołową nagrodę Prezydenta Miasta Torunia w Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2019 r.
Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia i serdecznie dziękujemy Wszystkim przyjaciołom Fundacji, Rodzicom i dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Toruniu za ogromne wsparcie. Dziękujemy!!!
I bierzemy się do pracy, do nowych zadań…